Gradient Reversibility Of Glass

Processen för den glasartade substansen från det smälta tillståndet till fast tillstånd är gradvis, och förändringarna i fysikaliska och kemiska egenskaper är också kontinuerliga och gradvis. Detta skiljer sig markant från kristallisationsprocessen för smältan, och en ny fas är oundvikligen närvarande i kristallisationsprocessen, och många egenskaper muteras nära kristallisationstemperaturpunkten. Den glasartade substansen avslutas från ett smält tillstånd till ett fast tillstånd i ett brett temperaturområde. När temperaturen gradvis sjunker ökar glasets smältningsviskos gradvis, och slutligen bildas ett fast glas, men ingen ny fas bildas i processen. Tvärtom, processen att värma glaset till en smälta är också gradvis.